Skip Navigation or Skip to Content

Criminele inmenging op bedrijventerreinen

Datum: 14 december 2023

Locatie: Business Center Roerpoort, Herten

Criminele inmenging op bedrijventerreinen

Op 28 juni a.s. staat een presentatie/bijeenkomst bij OML (Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg, in het Business Center Roerpoort in Herten, gepland voor publieke partners van de gemeenten Roermond, Leudal, Echt-Susteren, Roerdalen en Maasgouw met als thema ‘Criminele inmenging op bedrijventerreinen’. Platform Veilig Ondernemen Limburg gaat in op de aanpak van vitaliteitsproblematiek (verloedering) en ondermijning (drugscriminaliteit en witwassen).

In hoeverre is een bedrijventerrein kwetsbaar voor criminaliteit.

Via het verzamelen van signalen, data, observaties, informatie uit open bronnen en de publiek-private aanpak volgens de Veilig Ondernemen methodiek van het PVO-L, worden handelingsperspectieven geformuleerd.