Skip Navigation or Skip to Content

Ondermijning in Limburg

Ondermijning bij ondernemers en bedrijven

Hennepteelt in een woonwijk, drugsproductie in een leegstaande loods, witwaspraktijken door
vakantiehuisjes te verhandelen: steeds vaker blijkt criminaliteit verweven te zijn met de ‘gewone’ maatschappij. Dat ondermijnt de leefbaarheid en veiligheid en brengt de samenleving schade toe.

De aanpak van ondermijnende criminaliteit vraagt om een stevige, doelgerichte aanpak en
integrale samenwerking tussen publieke partijen en ondernemend Nederland. PVO Limburg
vervult een actieve rol in het tot stand brengen van deze samenwerking en het realiseren van
concrete acties.

Bent u geholpen met deze informatie?