Skip Navigation or Skip to Content

Alles wat ondernemers moeten weten over de Wet Goed Verhuurderschap

1 september 2023
3 min leestijd

Alles wat ondernemers moeten weten over de Wet Goed Verhuurderschap

PVO Limburg staat klaar om ondernemers te assisteren bij het voorkomen, herkennen en bestrijden van ondermijnende criminaliteit in hun verhuurpanden. We zijn actief met verschillende projecten in het kader van veilig bedrijventerrein, veilig buitengebied, veilig uitgaansgebeid, veilig winkelgebied en veilige jachthaven. Daarbij is het van belang dat je zelf voldoet aan de nieuwe wet- en regelgeving als verhuurder. De invoering van de “Wet Goed Verhuurderschap” (WGV) die vanaf 1 juli 2023 van kracht is, kan namelijk betekenen dat je als verhuurder je bestaande afspraken en contracten moet herzien.

De “Wet Goed Verhuurderschap” (WGV) legt essentiële richtlijnen vast voor mensen die ruimtes verhuren. De richtlijnen zijn van toepassing op ondernemers, particulieren, instellingen en bemiddelaars. Als verhuurder onderhoud je zowel een relatie met de huurder als met de gemeente. Deze nieuwe wet is bedoeld om discriminatie en intimidatie bij verhuur te voorkomen. Laten we de belangrijkste bepalingen nader bekijken:

De WGV heeft als hoofddoel om woondiscriminatie te bestrijden. Woondiscriminatie houdt in dat een woning wordt geweigerd op basis van iemands ras, geslacht, religie, seksuele geaardheid, nationaliteit, leeftijd, handicap of andere persoonlijke kenmerken.

De volgende regels worden gehanteerd onder de Wet Goed Verhuurderschap:

 1. Discriminatie is niet toegestaan.
 2. (Seksuele) intimidatie is verboden.
 3. Er moet een schriftelijke huurovereenkomst zijn.
 4. Huurovereenkomst en arbeidsovereenkomst mogen niet aan elkaar worden gekoppeld.
 5. De huurovereenkomst moet duidelijk, begrijpelijk en leesbaar zijn voor arbeidsmigranten.
 6. Bemiddelingskosten mogen slechts eenmalig in rekening worden gebracht.

Vóór 1 januari 2024 moet er een meldpunt voor misstanden operationeel zijn. Vanaf dat moment moet de verhuurder, de huurder informeren over de contactgegevens van het gemeentelijk meldpunt. Dit meldpunt moet kosteloos en toegankelijk zijn voor iedereen. Meldingen worden serieus genomen en er kan indien nodig worden doorverwezen naar gespecialiseerde hulpverlening. Meerdere gemeenten kunnen gezamenlijk gebruik maken van één meldpunt.

In het geval van een vergunningplicht dien je als ondernemer een vergunning aan te vragen. Om erachter te komen of je een vergunning nodig hebt kun je een Vergunningcheck doen via Omgevingsloket via de volgende link: https://www.omgevingsloket.nl/Particulier/particulier/home. De beoordeling van de vergunningaanvraag neemt doorgaans ongeveer 8 weken in beslag, met een eventuele verlenging tot maximaal 6 weken.

Voor jou als ondernemer en verhuurder zijn de volgende punten van groot belang om te weten en in acht te nemen binnen het kader van de “Wet Goed Verhuurderschap”:

 1. Het is essentieel om te achterhalen of er sprake is van vergunningplicht en indien nodig deze vergunning aan te vragen.
 2. Houd er rekening mee dat een Bibob-toetsing onderdeel kan zijn van het proces.
 3. Vanaf 1 juli 2023 dienen de regels voor werving en verhuur strikt te worden toegepast.
 4. Als verhuurder is het absoluut niet toegestaan om te discrimineren of te intimideren.
 5. Zorg ervoor dat huurovereenkomsten schriftelijk zijn opgesteld en dat ze duidelijk en leesbaar zijn voor alle betrokken partijen, inclusief arbeidsmigranten.
 6. Het is toegestaan om bemiddelingskosten eenmalig door te belasten.
 7. Onthoud dat er uiterlijk op 1 januari 2024 een meldpunt voor misstanden zal worden ingesteld.
 8. Bemiddelaars hebben niet alleen een morele plicht om misstanden te melden, maar kunnen ook gebruikmaken van het genoemde meldpunt.
 9. Gemeenten zullen proportioneel handhaven, wat betekent dat de handhaving in verhouding staat tot de aard van de overtreding.
 10. Bij een eerste overtreding volgt doorgaans een waarschuwing of boete.
 11. Bij herhaaldelijke overtredingen kan “last onder bestuursdwang” of een dwangsom worden opgelegd.
 12. Houd er rekening mee dat wanneer de vergunning wordt genegeerd, de gemeente de mogelijkheid heeft om een “beheersovername” in te stellen, waarbij zij de controle over het beheer overnemen.

 

Als ondernemer en verhuurder is het van cruciaal belang om deze punten te begrijpen en na te leven. Op deze manier kun je ervoor zorgen dat jouw verhuurpraktijken voldoen aan de wettelijke eisen en dat je bijdraagt aan een eerlijke en rechtvaardige huurmarkt in Nederland. Wil je meer weten? Kijk dan op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-verhuren/vraag-en-antwoord/nieuwe-regels-voor-verhuurders-en-verhuurbemiddelaars-1-juli-2023 

 

Bron: Koenen en Co