Skip Navigation or Skip to Content

Het NIST heeft een belangrijke update uitgebracht voor zijn bekende Cybersecurity Framework

6 september 2023
4 min leestijd

Het NIST heeft een belangrijke update uitgebracht voor zijn bekende Cybersecurity Framework

In een tijdperk waarin digitale technologieën de drijvende kracht zijn achter bedrijfsvoering, is het beschermen van gegevens en online activiteiten van onschatbaar belang geworden. Ondernemers worden geconfronteerd met voortdurende dreigingen van cyberaanvallen en datalekken die niet alleen financiële schade kunnen aanrichten, maar ook het vertrouwen van klanten en zakelijke partners kunnen schaden. In deze context is het National Institute of Standards and Technology (hierna geschreven als: NIST) Cybersecurity Framework een waardevol hulpmiddel geworden om ondernemers te begeleiden bij het opbouwen van een robuuste digitale verdediging.

Het NIST Cybersecurity Framework
Het NIST Cybersecurity Framework is als een soort gids die organisaties helpt om zich te verdedigen tegen digitale gevaren. Denk hierbij aan virussen en hackers die proberen in te breken in computersystemen. Het framework bestaat uit vijf belangrijke stappen: Identificeren, Beschermen, Detecteren, Reageren en Herstellen. Dit zijn als het ware de bouwstenen voor een goede cybersecurity. Het NIST heeft nu een zesde stap toegevoegd, die ze “Govern” noemen. Deze stap benadrukt dat cybersecurity belangrijk is voor de hele organisatie, niet alleen voor de technische mensen, en dat het bestuur van een organisatie erbij betrokken moet zijn.

De zes stappen van het NIST Cybersecurity Framework

Het NIST Cybersecurity Framework bestaat uit zes samenhangende stappen die organisaties kunnen volgen om hun digitale veiligheid te versterken:

Stap 1: Identify (Identificeren)
Deze eerste stap draait om het begrijpen van de eigen organisatie: welke gegevens moeten worden beschermd en tegen welke risico’s moet men zich wapenen? Ondernemers worden aangemoedigd om een grondige analyse uit te voeren van hun bedrijfsactiviteiten, vitale systemen en mogelijke zwakke punten. Dit legt de basis voor een gerichte cybersecurity-strategie die de specifieke behoeften van het bedrijf weerspiegelt. 

Stap 2: Protect (Beschermen)
Bescherming vormt het hart van cybersecurity. In deze fase worden maatregelen genomen om de organisatie te beschermen tegen de geïdentificeerde risico’s. Dit omvat technische oplossingen zoals firewalls en encryptie, maar ook het implementeren van beleid en procedures om datalekken en ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Voor ondernemers betekent dit het implementeren van best practices zoals sterke wachtwoorden en multi-factor authenticatie om potentiële aanvallers te dwarsbomen.

Stap 3: Detect (Detecteren)
Het snel detecteren van ongebruikelijke activiteiten is essentieel om potentiële inbreuken te identificeren voordat ze schade kunnen aanrichten. Organisaties moeten systemen en processen opzetten die verdachte activiteiten opsporen en waarschuwingssignalen genereren. Ondernemers moeten investeren in geavanceerde monitoringtools en expertise om snel te reageren op afwijkende gedragingen die wijzen op mogelijke inbreuken.

Stap 4: Respond (Reageren)
In het geval van een beveiligingsincident is een snelle en doelgerichte reactie van cruciaal belang. Organisaties moeten een plan hebben om het incident te beoordelen, de oorzaak vast te stellen en verdere verspreiding te voorkomen. Communicatie, zowel intern als extern, is van groot belang om het incident effectief aan te pakken. Voor ondernemers betekent dit dat ze moeten zorgen voor een goed gecoördineerd reactieplan dat ervoor zorgt dat het incident zo min mogelijk schade veroorzaakt.  

Stap 5: Recover (Herstellen)
Na een incident is het noodzakelijk om de normale bedrijfsactiviteiten zo snel mogelijk te herstellen. Dit omvat het herstellen van systemen en data, het evalueren van getroffen processen en het implementeren van verbeteringen om toekomstige incidenten te voorkomen. Ondernemers moeten gebruik maken van het incident als leermoment en ervoor zorgen dat ze beter voorbereid zijn op toekomstige bedreigingen.

Stap 6 (nieuw): Govern (Besturen)
De toevoeging van de “Govern”-stap benadrukt het strategische belang van cybersecurity. Leiderschap en bestuur moeten betrokken zijn bij cybersecurity-beslissingen om ervoor te zorgen dat cybersecurity integraal onderdeel wordt van de bedrijfsvoering. Dit betekent dat ondernemers moeten zorgen voor betrokkenheid van het management en het bestuur bij cybersecurity-initiatieven.

Voor ondernemers biedt het NIST Cybersecurity Framework aanzienlijke meerwaarde:

  1. Brede Toepasbaarheid: Het raamwerk is geschikt voor organisaties van elke omvang en sector. Ondernemers, of ze nu een klein bedrijf of een grotere onderneming runnen, kunnen profiteren van de structuur en richtlijnen van het framework.

 

  1. Strategische Inzet van Cybersecurity: De toevoeging van de “Govern”-stap benadrukt het belang van betrokkenheid van leiderschap en bestuur bij cybersecurity-initiatieven. Dit helpt ondernemers om cybersecurity niet alleen als een technische aangelegenheid te beschouwen, maar als een strategische factor die de bedrijfsvoering beïnvloedt.

 

  1. Veerkracht en Verbetering: Door de stappen van het framework te volgen, kunnen ondernemers hun veerkracht vergroten en lessen trekken uit incidenten. Hierdoor kunnen ze hun cybersecurity-aanpak voortdurend verbeteren en aanpassen aan nieuwe bedreigingen.

 

Kortom, het NIST Cybersecurity Framework biedt ondernemers een duidelijke en gestructureerde aanpak om zich te wapenen tegen digitale bedreigingen, ongeacht de omvang van hun organisatie. Het benadrukt het belang van proactieve bescherming en strategische betrokkenheid bij cybersecurity, waardoor ondernemers hun bedrijf kunnen laten gedijen in een steeds veranderende digitale omgeving.