Skip Navigation or Skip to Content

Invior onderzoekt veiligheidsbeleving Limburgse ondernemers

17 oktober 2023
3 min leestijd

Invior onderzoekt veiligheidsbeleving Limburgse ondernemers

Invior heeft in opdracht van het Platform Veilig Ondernemen (PVO) Limburg de afgelopen weken een onderzoek uitgevoerd naar de veiligheidsbeleving onder Limburgse ondernemers.

De resultaten van dit onderzoek zullen door PVO Limburg worden gebruikt om het jaarplan voor 2024 verder vorm te geven. De voornaamste zorgen die naar voren kwamen zijn als volgt:

 • Cybercrime (74%)
 • Inbraak/overval/diefstal (51%)
 • Geweld, bedreiging, intimidatie (38%)
 • Vastgoedcriminaliteit, arbeidsuitbuiting, witwassen en drugs scoren opvallend laag.

Hoewel de hoge score voor cybercrime geen verrassing is, waren de tweede en derde plaats op de lijst onverwacht. Ook de risico-inschatting was een opmerkelijke bevinding.

Een aanzienlijk deel (50% tot ruime meerderheid) acht de kans op slachtofferschap (zeer) klein, terwijl tegelijkertijd maar liefst 25% van de respondenten aangaf reeds slachtoffer te zijn geweest van een van de ’top 3 fenomenen’. Daarnaast heeft 30% melding gemaakt van (een vermoeden van) criminaliteit.

Deze schijnbare tegenstrijdigheid, waarbij men aangeeft de problematiek om zich heen te zien maar denkt zelf geen doelwit te worden, is herkenbaar en wordt middels voorlichting aangepakt. In 2024 zal onze campagne ‘Horen, Zien, Melden’ dan ook worden uitgebreid naar vrijwel alle gemeenten in Zuid- en Midden-Limburg.

Er is een indicatief verschil waar te nemen tussen branches en bedrijfsgroottes:

 • Detailhandel, horeca en sport/cultuur/recreatie schatten de kans op cybercrime als heel laag in, maar maken zich meer zorgen over inbraak en geweld.
 • Zakelijke dienstverlening, zorg en gezondheid en de maakindustrie schatten de kans op cybercrime juist hoog in, met name bij bedrijven met meerdere medewerkers. Slachtoffers bevinden zich ook in deze categorie.
 • De maakindustrie maakt zich vooral zorgen over inbraak, overval en diefstal.

Op basis van deze resultaten voeren we gesprekken met horeca- en retail-organisaties. De vraag is of zij dit beeld herkennen en hoe we gezamenlijk hieraan kunnen werken. De eerste actie zal in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland nog dit jaar van start gaan.

Daarnaast zullen we intensiever samenwerken met de IT-partners van het MKB. Zij hebben direct contact met ondernemers op het gebied van cybersecurity. Hierbij richten we ons vooral op diensten die gezamenlijk ingekocht kunnen worden om de kosten te drukken.

Deelnemers hebben aangegeven wat zij momenteel al ondernemen en waar zij behoefte aan hebben. Dat 20% van de ondernemers actief aan preventie doet (bijeenkomsten, informatiemateriaal, trainingen) is een goede score, maar het geeft tevens aan dat er nog ruimte is voor verbetering. Dit geldt met name voor kleine bedrijven, aangezien deze score snel toeneemt met de bedrijfsgrootte. Deelnemers hebben aangegeven vooral behoefte te hebben aan:

 • Bijeenkomsten/webinars/trainingen (ook voor medewerkers)
 • Advies van een specialist
 • Veiligheidsscans

We bieden uiteraard al de Cyberscan aan voor ondernemers, maar we bieden ook de nieuwe VKB-scan (Veiligheid Kleine Bedrijven) aan, die zich vooral richt op fysieke veiligheid.

Als belangrijkste voorwaarden voor gebruik/deelname gaven deelnemers aan:

 • Betaalbaar
 • Relevant voor eigen activiteiten
 • In de buurt

Dit zijn randvoorwaarden waar we zoveel mogelijk rekening mee proberen te houden.

Wat we verder als een compliment beschouwen, is dat meer dan 1 op de 5 ondernemers ons blijkt te kennen, zij het alleen van naam. Wij gaan ook in 2024 met volle kracht vooruit om ondernemers weerbaar te maken tegen criminaliteit.