Skip Navigation or Skip to Content

Pilot met CYRA succesvol: bedrijven krijgen meer inzicht in hun cyberweerbaarheid

4 september 2023
3 min leestijd

Pilot met CYRA succesvol: bedrijven krijgen meer inzicht in hun cyberweerbaarheid

PVO Limburg ziet een groeiende nadruk op de beveiliging van de bedrijfsketen als een cruciale ontwikkeling op het gebied van cybersecurity. In dit streven naar versterkte digitale veiligheid heeft PVO Limburg het innovatieve hulpmiddel CYRA geïntroduceerd. CYRA, ontwikkeld door CWB, ASML en TüV Nederland, heeft als doel om de veerkracht van de bedrijfsketen tegen cyberdreigingen te vergroten. Het staat voor ‘cyberrating’ en fungeert als een waardevolle tool voor kleine toeleveranciers om hun digitale beveiliging aantoonbaar en indien nodig certificeerbaar te maken voor hun opdrachtgevers.

Het streven naar versterkte cyberweerbaarheid

CYRA vormt een essentieel instrument bij het vergroten van de cyberweerbaarheid van bedrijfsketens. In nauwe samenwerking met vooraanstaande partners zoals het Cyberweerbaarheidscentrum Brainport, FERM (haven Rotterdam), Cybercampus Noord-Nederland en DTC, werkt PVO Limburg aan de verdere ontwikkeling van CYRA. Deze innovatieve tool richt zich specifiek op het MKB in Limburg en heeft tot doel om zowel de individuele digitale veiligheid van bedrijven te bevorderen als de veerkracht van de bedrijfsketen als geheel te versterken.

CYRA in actie: doel van de pilot

Met het oog op de praktische implementatie van CYRA heeft PVO Limburg een pilotprogramma opgezet. Het doel van deze pilot is tweeledig: ten eerste, om praktijkervaring op te doen met CYRA en inzicht te verkrijgen in de tijdsinvestering en kennis die nodig is voor de CYRA-evaluatie van een bedrijf; en ten tweede, om te bepalen of de bestaande Cyberscan een waardevolle aanvulling is op CYRA en of ondernemers hiermee een beter totaalbeeld van de cyberveiligheid van hun bedrijf kunnen verkrijgen.

Opzet van de pilot en resultaten

De pilot ging van start in november 2022, met 11 deelnemende bedrijven in plaats van de beoogde 10. Deze bedrijven werden onderworpen aan zowel de Cyberscan als de CYRA zelfevaluatie, met variaties in volgorde om te onderzoeken of er interacties of effecten waren tussen de twee tools. De resultaten van de pilot waren veelbelovend.

Inzichten en uitdagingen van deelnemende bedrijven

De deelnemende bedrijven hebben waardevolle inzichten opgedaan dankzij de pilot. Ze hebben meer bewustwording gecreëerd omtrent het belang van digitale veiligheid binnen hun organisatie. De tools hebben geleid tot beter inzicht in zwakke punten en concrete adviezen voor verbeteringen. Sommige bedrijven hebben zelfs concrete acties ondernomen om hun informatiebeveiliging te versterken.

Desondanks zijn er ook uitdagingen en obstakels geïdentificeerd, met name met betrekking tot de complexiteit en techniciteit van de CYRA zelfevaluatie. Sommige bedrijven gaven aan dat de tool moeilijk zelfstandig in te vullen was en dat er behoefte was aan meer begeleiding en verduidelijking.

Aanbevelingen voor verbetering en vervolgstappen

Op basis van de bevindingen van de pilot hebben deelnemende bedrijven en experts aanbevelingen gedaan voor verbetering van zowel de Cyberscan als CYRA. Hierbij wordt voorgesteld om de rapportage van de Cyberscan minder technisch te maken en specifieker aan te geven wie binnen de organisatie verantwoordelijk is voor opvolging.

Voor CYRA wordt geadviseerd om te zorgen voor rapportagemogelijkheden na het invullen van de vragenlijst, duidelijkere categorieën en begrippen, en meer toelichting en voorbeelden bij de vragen. Het ontbreken van een plan van aanpak en prioriteitenlijst na de zelfevaluatie werd ook als beperking ervaren.

Toekomstige ontwikkelingen en inzet

Hoewel CYRA momenteel nog in ontwikkeling is en verdere verfijning behoeft, blijft PVO Limburg nauw betrokken bij het proces en blijft het streven om CYRA te verbeteren. We overwegen ook alternatieven in de markt, terwijl we tegelijkertijd de Cyberscan verder ontwikkelen om tegemoet te komen aan de behoeften van ondernemers.

In het streven naar versterkte cyberweerbaarheid en het beschermen van de digitale veiligheid van bedrijven in Limburg, blijven we ons inzetten om innovatieve tools zoals CYRA beschikbaar te maken voor het MKB. De lessen en ervaringen uit de pilot zullen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van deze waardevolle tools, zodat ondernemers hun digitale veiligheid effectief kunnen versterken en het concurrentievermogen van de bedrijfsketen wordt vergroot.

Voor meer informatie over CYRA en de toekomstige ontwikkelingen kun je contact opnemen met PVO Limburg. We zijn enthousiast over de potentie van CYRA en staan klaar om je te ondersteunen in jouw streven naar verbeterde cyberveiligheid.