Skip Navigation or Skip to Content

Vertrouwenspersoon ‘veilig buitengebied’ aangesteld

20 mei 2024
2 min leestijd

Vertrouwenspersoon ‘veilig buitengebied’ aangesteld

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en Platform Veilig Ondernemen Limburg (PVO Limburg) hebben besloten een vertrouwenspersoon ‘veilig buitengebied’ aan te stellen. Beide organisaties erkennen de toenemende uitdagingen op het gebied van veiligheid in het buitengebied, en met ondersteuning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is het nu mogelijk een vertrouwenspersoon te benoemen. Femke van de Plas gaat deze rol in Limburg vervullen.

Behoefte aan contact over criminaliteit

Het buitengebied wordt steeds vaker geconfronteerd met criminaliteit, wat niet alleen de leefbaarheid en veiligheid aantast, maar ook de bestaanszekerheid van onder andere boeren en tuinders, en de kwaliteit van hun producten en diensten bedreigt. Als reactie hierop pleiten de organisaties voor een krachtige aanpak van ondermijnende activiteiten in het buitengebied. Naast boeren en tuinders kunnen ook inwoners en bezoekers van het buitengebied in contact treden met de vertrouwenspersoon, om onderwerpen zoals ‘ondermijning’ en ‘criminaliteit’ te bespreken.

Vertrouwenspersoon voor leden en niet-leden
Femke van de Plas wordt per 15 mei 2024 door PVO Limburg aangesteld als vertrouwenspersoon ‘veilig buitengebied’. De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor alle agrarische ondernemers, inwoners en bezoekers van het buitengebied in Limburg, en biedt een vertrouwelijk platform voor vragen, advies en ondersteuning.

Van de Plas heeft diepgaande kennis van zowel de agrarische sector als het veiligheidsdomein en vervult een soortgelijke functie bij ZLTO, de belangenbehartiger voor boeren en tuinders in Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland. Naast vertrouwelijke begeleiding kan de vertrouwenspersoon indien nodig in contact treden met relevante instanties zoals politie, Openbaar Ministerie of Meld Misdaad Anoniem.

Veilige omgeving creëren
Thijs Rompelberg, voorzitter van de LLTB: “Door het benoemen van een vertrouwenspersoon voor veilig buitengebied en het bevorderen van samenwerking, streven we ernaar om een veilige omgeving te creëren waarin agrariërs, maar ook inwoners en bezoekers van het buitengebied kunnen gedijen. Het is voor ons, maar ook voor het gehele buitengebied een belangrijke stap dat we nu een vertrouwenspersoon kunnen aanstellen”, aldus Rompelberg.
Paul Verhoeven, voorzitter van PVO Limburg, is eveneens gelukkig met deze ontwikkeling. “De samenwerking tussen ondernemers, inwoners en overheid is wezenlijk in de bestrijding van criminaliteit. En dit is een belangrijke stap in het bouwen aan meer onderling vertrouwen, waaronder het vergroten van de meldingsbereidheid”.

Contact met vertrouwenspersoon
Voor vragen of het melden van signalen over onveiligheid en (drugs)criminaliteit in relatie tot het buitengebied kan contact opgenomen worden met Femke van de Plas, vertrouwenspersoon ‘veilig buitengebied’, via tel. 06-29520266 of per mail via vertrouwenspersoon@pvo-limburg.nl.

Bij heterdaadsituaties of andere spoedzaken bel de politie via 112. Geen spoed, wel politie, bel 0900-8844.