Skip Navigation or Skip to Content

In Limburg worden het vaakst vaten en jerrycans met drugs in de natuur gevonden

4 mei 2023
1 min leestijd

In Limburg worden het vaakst vaten en jerrycans met drugs in de natuur gevonden

De titel van dit artikel had ook kunnen zijn: “Aantal drugsdumpingen in Limburg gedaald”. Beiden zijn namelijk waar. Hoewel er steeds minder drugsdumpingen plaatsvinden in Nederland, blijft Limburg de koploper. Op maar liefst 42 locaties in de Limburgse natuur werden vorig jaar vaten en jerrycans met synthetisch drugsafval gevonden.

Dat terwijl het aantal dumpingen met 25 procent is gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Samen met Noord-Brabant en Zuid-Holland zijn we goed voor 65 procent van alle drugsafvaldumpingen in Nederland.

Productielocaties

Het probleem van drugsafval staat daarom nog steeds op de agenda, net als het vinden van productielocaties. Het aantal ontmaskerde drugslabs in Limburg daalt sinds 2019 elk jaar met één. Maar we moeten ons zorgen maken over de gevaarlijke situaties die deze labs met zich meebrengen. Vorig jaar waren er drie branden, vier explosies en twee situaties met chemische stoom of damp. Het aantal ongelukken met drugslabs is daarmee verdubbeld ten opzichte van het voorgaande jaar. Bij deze incidenten vielen helaas ook drie doden.

Veiligheid omwonenden

Het is belangrijk om de dalende trend in het aantal dumpingen en opslaglocaties door te zetten, zodat de veiligheid van omwonenden niet nog verder in het geding komt door deze praktijken.

Kiek-oet bijeenkomsten

De daling van het aantal dumpingen , opslag- en productielocaties, moet mede in gang worden gezet door de bewustwording bij inwoners en ondernemers van Limburgse gemeentes te vergroten.

Een initiatief dat bijdraagt aan de bewustwording van betrokkenen is onder andere het project ‘veilig buitengebied’, waarbij inwoners en ondernemers van verschillende Limburgse gemeentes middels bijeenkomsten worden meegenomen in het herkennen van signalen die duiden op (ondermijnende) criminaliteit in het buitengebied.

Meer informatie