Skip Navigation or Skip to Content

Nieuwe cybersubsidie ‘Mijn Cyberweerbare Zaak’ versterkt cyberveiligheid MKB

18 oktober 2023
2 min leestijd

Nieuwe cybersubsidie 'Mijn Cyberweerbare Zaak' versterkt cyberveiligheid MKB

Zal het wegnemen van een financieel knelpunt kleinere ondernemers aanzetten tot het nemen van cybersecuritymaatregelen? Het Digital Trust Center (DTC), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, voert een pilot subsidieregeling genaamd ‘Mijn Cyberweerbare Zaak’ uit. Het doel van deze regeling is het wegnemen van financiële obstakels die kleinere ondernemers kunnen weerhouden om cybersecuritymaatregelen te nemen. Profiteer nog tot 1 november van deze nieuwe subsidieregeling.

‘Mijn Cyberweerbare Zaak’ biedt micro- en kleine ondernemingen de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor de kosten van cruciale cyberweerbaarheidsmaatregelen. Hieronder vallen onder andere het opzetten van back-ups, het gebruik van een wachtwoordmanager en het uitvoeren van een risico-inventarisatie. De subsidie dekt 50% van de kosten die een IT-dienstverlener in rekening brengt, met een maximum van €1.250 per aanvrager. Bedrijven kunnen eenmalig een beroep doen op deze subsidieregeling.

De aanvraagperiode voor deze investeringssubsidie loopt van 2 oktober tot 1 november 2023, tot 17.00 uur.

PVO Limburg beschouwt deze subsidieregeling als een uiterst positieve ontwikkeling, gezien de toenemende dreiging van cybercriminaliteit voor mkb’ers. Wij merken zelf ook op dat kleine bedrijven vaak ten onrechte denken dat zij geen doelwit zullen worden van cybercriminaliteit. Echter, de vraag is niet óf je ten prooi valt, maar wannéér.

Uit onderzoek blijkt dat een cyberincident een Nederlandse mkb’er gemiddeld zo’n €270.000 kost. Deze regeling stimuleert mkb’ers om te investeren in cyberveiligheid, wat hen aanzienlijk beter beschermt tegen cyberaanvallen.

Deelname aan ‘Mijn Cyberweerbare Zaak’ verloopt in drie stappen. De eerste stap is het identificeren van eventuele tekortkomingen in de cyberveiligheid van jouw bedrijf. Met behulp van de CyberVeilig Check stel je binnen tien minuten jouw eigen actielijst (PDF) op met te nemen cybermaatregelen. Vervolgens is het zaak om een leverancier van IT-beveiligingsdiensten te benaderen die kan ondersteunen bij de uitvoering van één of meerdere maatregelen van de actielijst. De laatste stap omvat het aanvragen van de subsidie en het uploaden van de actielijst en de bijbehorende offerte(s) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De CyberScan, aangeboden door PVO Limburg, is een krachtig instrument om te starten met cybersecuritymaatregelen. De CyberScan is een test waarbij een team van ethische hackers je bedrijfssystemen onder de loep neemt en onder vuur neemt. De ethische hackers proberen toegang te krijgen tot je systemen en data, door gebruik te maken van dezelfde technieken als cybercriminelen. Zo kunnen ze kwetsbaarheden identificeren die kunnen worden misbruikt door cybercriminelen.

Na de scan ontvang je een uitgebreid rapport van de veiligheidsrisico’s die jouw bedrijf loopt. In dit rapport vind je concrete tips om je cyberveiligheid op orde te brengen.

Meer informatie over Mijn Cyberweerbare Zaak en aanvragen kan via: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/mcz#aanvragen

CyberScan PVO Limburg