Skip Navigation or Skip to Content

Samen tegen ondermijnende criminaliteit in het buitengebied

6 juli 2023
3 min leestijd

Samen tegen ondermijnende criminaliteit in het buitengebied

“Het buitengebied is bij veel (agrarische) ondernemers en inwoners nog een blinde vlek. Te weinig mensen weten wat er speelt rond ondermijnende criminaliteit en overlast.” (John Meeussen)

Hoe herken je een drugslab? Wat doe je als een huurder je onder druk zet? Waar meld je drugshandel in het buitengebied? Deze en andere vragen over ondermijnende criminaliteit kwamen afgelopen maand aan bod tijdens de Kiek Oet-bijeenkomsten met ondernemers en inwoners van de Heuvellandgemeenten.

De voorlichtingsavond voor ondernemers en inwoners is een initiatief van de vijf Heuvellandgemeenten en het Platform Veilig Ondernemen Limburg (PVO-L). Het doel van deze serie bijeenkomsten is om bewustwording te creëren over ondermijnende criminaliteit in het buitengebied, signalen te leren herkennen en veilig kunnen melden. Dit is essentieel, want volgens John Meeussen, adviseur lokale Veiligheid van PVO-L, is deze kant van het buitengebied voor ondernemers en inwoners vaak onbekend terrein. “Te weinig mensen weten wat er speelt rond ondermijnende criminaliteit. Maar dat er veel gebeurt, dat staat vast.”

Boa’s, politie, brandweer, natuurorganisaties, wildbeheereenheden (WBE’s) en het Waterschap komen regelmatig in aanraking met de gevolgen van (ondermijnende) criminaliteit. Denk aan situaties zoals stroperij, een drugsafvaldumping in de natuur of het oprollen van een drugslab. Maar ook ondernemers worden ermee geconfronteerd. Ze worden bijvoorbeeld onder druk gezet door huurders, ontdekken een drugslab in een schuur of worden geconfronteerd met diefstal van GPS-trackers.

“We hopen dat inwoners en ondernemers zich gaan realiseren dat criminaliteit zich recht onder hun neus kan afspelen. Criminelen zoeken in het buitengebied de anonimiteit en die willen we hen niet geven”, vertelt Jeroen Duijsens, programma manager van PVO-L. Hij benadrukt dat inwoners zelf kunnen bijdragen aan het behoud van veiligheid in hun gemeente. Namelijk door waakzaam te zijn en verdachte situaties direct te melden. Dit is precies waar de Kiek Oet-bijeenkomsten over gaan: het leren herkennen van signalen van ondermijning en weten hoe en waar je veilig melding kunt maken, zoals bij M: Meld Misdaad Anoniem.

De Kiek Oet-bijeenkomsten maken deel uit van de campagne Horen Zien Melden Limburg. “Dit jaar is de campagne uitgebreid van de regio Parkstad naar de vijf Heuvellandgemeenten, en later sluiten ook gemeente Sittard-Geleen en Stein hierop aan. Op deze manier kunnen we ondernemers en inwoners maar ook andere partners op een herkenbare manier informeren”, aldus Jeroen.

De campagne is een goed voorbeeld van de gezamenlijke aanpak voor een veilig buitengebied, legt Mariska Werrij uit. Als coördinator voor de vijf Heuvellandgemeenten zet zij zich in voor een intensievere aanpak van ondermijning. “Een gezamenlijk aanpak is veel krachtiger dan wanneer elke gemeente afzonderlijk opereert. We hebben al vooruitgang geboekt. Zo hebben we regelmatig overleg over thema’s die spelen in de regio en werken we nauw samen met politie, brandweer en het Openbaar Ministerie.” Mariska geeft ook een concreet voorbeeld. “We streven ook naar uniformiteit van regelgeving, zodat drugshandel zich niet verspreid tussen gemeenten. Met een last onder dwangsom kunnen we nu doortastender optreden tegen straatdrugshandel dan alleen via strafrechtelijke wegen.”

Is het niet als “dweilen met de kraan open” om ondermijning in het buitengebied aan te pakken? Mariska denkt van niet. “Er valt zeker nog winst te behalen. Maar de gezamenlijke en intensieve aanpak begint al vruchten af te werpen. Door onze samenwerking maken we een vuist tegen georganiseerde criminaliteit en laten we ondernemers en inwoners zien wat we al doen. Dit vergroot de bereidheid om melding te maken en helpt bij een snellere detectie en aanpak van ondermijning.” John voegt eraan toe: de boodschap die we ondernemers willen meegeven is: Melden heeft altijd zin! Jouw melding kan het ontbrekende puzzelstukje zijn waar de politie en de gemeente iets mee kunnen. Dus als je iets verdachts ziet, meld het dan!

Wil je ook leren hoe je signalen van ondermijning kunt herkennen? Ga naar www.horenzienmeldenlimburg.nl