Skip Navigation or Skip to Content

Oplettende buurtbewoners bewijzen het nut van melden: drugslab opgerold

20 december 2023
1 min leestijd

Oplettende buurtbewoners bewijzen het nut van melden: drugslab opgerold

Eén melding kan het verschil maken in het ontmantelen van ondermijnde criminaliteit. Dit werd zondag 17 december weer eens duidelijk. In Rotterdam is namelijk een drugslab ontdekt, mede dankzij oplettende buurtbewoners die geuroverlast hadden opgemerkt én dit gemeld hadden. Zwaarbewapende agenten zijn het pand binnengevallen, waarbij drie personen op de vlucht zijn geslagen.

Deze gebeurtenis benadrukt het belang van het melden van verdachte situaties die men ziet, hoort of ruikt. Meldingen kunnen een cruciale rol spelen in de strijd tegen ondermijnde criminaliteit. In Limburg wordt dit belang onderstreept door de campagne “Horen, Zien, Melden”. Deze campagne is een regionale samenwerking tussen Platform Veilig Ondernemen Limburg, de Provincie Limburg, RIEC Limburg, de Politie, Regiodeal Parkstad en gemeenten in Zuid- en Midden-Limburg.

Elke melding vormt een puzzelstukje in een groter geheel. Jouw informatie kan het ontbrekende bewijs zijn dat nodig is om een uitgebreider onderzoek te starten, bijvoorbeeld door de politie of het fraudeloket van een verzekeraar.

In dit specifieke geval heeft de melding van de oplettende buurtbewoners er aan bijgedragen dat het drugslab niet langer operationeel kan zijn.

Bekijk https://horenzienmeldenlimburg.nl/ voor meer informatie over hoe jij signalen van ondermijnende criminaliteit kunt herkennen en (anoniem) kunt melden.

Bron: NOS